Over Ons

Monocle? Dat is zo’n ouderwets eenglazig brilletje. Het staat voor het uitvergroten van ogenschijnlijk kleine verhalen, die een grote impact kunnen hebben. Verhalen die ons met de ander verbinden omdat ze ons leren kijken naar de ander – en meer nog naar onszelf in relatie tot die ander.

Projecten
Monocle productions produceert journalistieke producties op het gebied van mensen- en kinderrechten en streeft daarbij naar maatschappelijke impact.

Nu muren worden opgetrokken en cynisme over het handhaven van mensenrechten steeds meer lijkt te overheersen, vinden wij het van belang om verhalen te vertellen die ons ontroeren, wakker schudden en empathie creëren voor  werelden ver weg en dichtbij. Om op zoek te gaan naar wat ons bindt: universele rechten en waarden voor het individu. Monocle initieert en faciliteert media- en kunstproducties die gaan over mensenrechten en streeft naar maatschappelijke impact door samen te werken met maatschappelijke partijen bij deze producties.

Steun
Als je films maakt over mensenrechten, word je als maker uit ‘het rijke westen’ vaak geconfronteerd met de praktische behoeften van personages die financiële ondersteuning nodig hebben in hun strijd voor een beter, menswaardiger bestaan.

Daarom verwerven we met Monocle ook financiële middelen die daaraan kunnen bijdragen. Denk daarbij aan schoolgeld voor kinderen die het ontbreekt aan toegang tot een solide bekostiging, zoals bij Sabina.

Wil je helpen? Lees hier hoe je bij kan dragen aan Monocle Producties.