Doelstelling & Werkwijze

In een tijd van polarisatie en verharding, kan kunst verbinden en verzachten. Stichting Monocle wil dit soort producties faciliteren. De stichting ziet het als haar maatschappelijke taak om op integere wijze verbeeldende verhalen te maken die bijdragen aan empathie en humaniteit en die ons leren over universele mensen- en kinderrechten. 

Hoe
Om deze doelstelling te verwezenlijken, maken we gebruik van verschillende platforms: documentaires, websites, sociale media, tentoonstellingen en debatten/bijeenkomsten.

Stichting Monocle verwerft middelen voor haar activiteiten uit giften van particulieren, bedrijven en subsidies van fondsen, overheden en maatschappelijke organisaties.

Monocle heeft een ANBI status en geen winstoogmerk.

Beleidsplan Monocle 2017

Jaarcijfers Monocle Productions 2017 in PDF

Jaarcijfers St Monocle productions 2018 in pdf