In ‘Shadow Game’ nemen minderjarige vluchtelingen ons mee in hun reis door Europa. De ‘Pass of Death’ en de ‘Talking Fence’: op hun weg door Europa worden deze kinderen geconfronteerd met obstakels van mythische proporties. Ze zijn kwetsbaar, maar ook vastberaden en onverschrokken. Waar zijn ze naar op zoek, zullen ze slagen?

Op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook
Meer informatie over dit project is te vinden op onze website.

 

Het project
‘Shadow Game’ volgt jonge vluchtelingen tijdens hun reis door Europa. Op de vlucht voor armoede en oorlog hebben ze hun hoop gevestigd op Europa: het is veilig en welvarend, mensen zijn vriendelijk en respecteren de mensenrechten. Eenmaal in Europa komen de kinderen erachter dat de dingen niet zo idyllisch zijn. De grenzen proberen te overschrijden – ‘het spel’ zoals ze het noemen – is moeilijk en gevaarlijk geworden. Ze worden vaak zelf een spel, een gemakkelijke prooi in een wereld vol roofdieren. Zonder het expliciet te stellen, stelt het project de vraag: “Wie is verantwoordelijk voor deze kinderen? De kinderen zelf, hun ouders, het land van herkomst, Europa, wij?”

Aan de opstartfase van het project heeft Monocle bijgedragen. Voor de impact-campagne hebben we nog financiële steun nodig. Wilt u meehelpen? Lees dan hier hoe je kan doneren.

[English]

‘Shadow Game’ is an interactive odyssee by Eefje Blankevoort and Els van Driel through Europe with underaged refugees as our guides. The ‘Pass of Death’ and the ‘Talking Fence’: on their way through Europe these children face obstacles of mythical proportions. They are vulnerable, but also determined and fearless. What are they looking for, will they succeed?

Like us on Facebook for updates on this project.
Check our website.

The Project
‘Shadow Game’ follows young refugees on their journey through Europe. Fleeing poverty and war, they have pinned their hopes on Europe: it’s safe and prosperous, people are kind and respect human rights. But once in Europe, the children find things aren’t quite as idyllic. Trying to cross the borders – ‘the game’ as they call it – has become difficult and dangerous. They often become game themselves, easy prey in a world full of predators. Without asking it explicitly, the project poses the question: “Who is responsible for these children? The children themselves, their parents, the country of origin, Europe, us?”

Monocle Productions contributed during the start-up phase of this project. For the impact campaign, we’re still looking for funding. Do you want to help us? Read here how you can donate.

Scenario & Regie: Eefje Blankevoort & Els van Driel
Research: Zuhoor Al Qaisi
In collaboration with: Stichting Prospektor, KRO-NCRV, Witfilm

In de media:
Artikel over foutieve leeftijdsregistratie in Griekenland.
Radio-interview met Els van Driel bij NPO1