De opstartfase van ieder project is intensief en wordt grotendeels niet gedekt door fondsen. Daarvoor hebben we uw steun nodig. Wilt u meehelpen dit project te verwezenlijken? Doneer dan hier.

‘Shadow Game’ (NCRV / KRO, i.s.m. Witfilm) is een interactieve odyssee (?) door Eefje Blankevoort en Els van Driel door Europa met minderjarige vluchtelingen als onze gidsen. De ‘Pass of Death’ en de ‘Talking Fence’: op hun weg door Europa worden deze kinderen geconfronteerd met obstakels van mythische proporties. Ze zijn kwetsbaar, maar ook vastberaden en onverschrokken. Waar zijn ze naar op zoek, zullen ze slagen?

Het project
‘Game’ volgt jonge vluchtelingen op hun reis door Europa. Op de vlucht voor armoede en oorlog hebben ze hun hoop gevestigd op Europa: het is veilig en welvarend, mensen zijn vriendelijk en respecteren de mensenrechten. Maar eenmaal in Europa vinden de kinderen dat de dingen niet zo idyllisch zijn. De grenzen proberen te overschrijden – ‘het spel’ zoals ze het noemen – is moeilijk en gevaarlijk geworden. Ze worden vaak zelf een spel, een gemakkelijke prooi in een wereld vol roofdieren. Zonder het expliciet te stellen, stelt het project de vraag: wie is verantwoordelijk voor deze kinderen? De kinderen zelf, hun ouders, het land van herkomst, Europa, wij?

[English]

 The start-up phase of every project is intensive and largely not covered by funds. We need your support for this. Do you want to help us realize this project? Donate here.

‘Shadow Game’ (NCRV/KRO, i.s.m. Witfilm) is an interactive odyssee by Eefje Blankevoort and Els van Driel through Europe with underaged refugees as our guides. The ‘Pass of Death’ and the ‘Talking Fence’: on their way through Europe these children face obstacles of mythical proportions. They are vulnerable, but also determined and fearless. What are they looking for, will they succeed?

The Project
‘Game’ follows young refugees on their journey through Europe. Fleeing poverty and war, they have pinned their hopes on Europe: it’s safe and prosperous, people are kind and respect human rights. But once in Europe, the children find things aren’t quite as idyllic. Trying to cross the borders – ‘the game’ as they call it – has become difficult and dangerous. They often become game themselves, easy prey in a world full of predators. Without asking it explicitly, the project poses the question: who is responsible for these children? The children themselves, their parents, the country of origin, Europe, us?

Scenario & Regie: Eefje Blankevoort & Els van Driel
Research: Zuhoor Al Qaisi
In collaboration with: Stichting Traktor